Opća pravila i uvjeti („Opći uvjeti“) reguliraju korištenje internetske stranice i internetske trgovine www.sexyplexy.com (dalje u tekstu „internetska stranica“). Ovi Opći uvjeti uređuju odnos između STUDIO SIAARH, obrt za proizvodnju, vl. Iva Kreković Fleiss i Sara Jurlin Šančić, OIB 48504215512, sa sjedištem na adresi: Ilica 14 , 10 000 Zagreb (dalje u tekstu „STUDIO SIAARH“) i svake osobe koja obavlja kupnju na internetskoj stranici (dalje u tekstu „Kupac“) kao i svake osobe koja koristi internetsku stranicu bez kupnje (dalje u tekstu „Korisnik“). Pristupanjem internetskoj stranici obvezujete se poštivati ove Opće uvjete te korištenjem internetske stranice potvrđujete da ste suglasni s primjenom ovih Općih uvjeta.

OPĆE ODREDBE

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.

„STUDIO SIAARH“ zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku te će sve izmjene uz datum stupanja na snagu biti objavljene putem ove internetske stranice. Pritom će važeći Opći uvjeti biti oni koji su bili na snazi u trenutku slanja narudžbe putem internetske stranice. Korisnik i/ili Kupac je dužan prije svake narudžbe provjeriti Opće uvjete, jer je moguća situacija da se promjena dogodi između posjeta internetskoj stranici.

Sav sadržaj i materijal objavljen na internetskoj stranici ekskluzivno je pravo „STUDIO SIAARH-a“. Upotreba sadržaja ove internetske stranice (kopiranje, distribuciju ili mijenjanje internetske stranice) bez izričitog pisanog odobrenja „STUDIO SIAARH“ nije dozvoljeno. Ime „STUDIO SIAARH“ i odgovarajući grafički prikaz također su registrirani i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

Definicije:

Korisnik: posjetitelj internetske stranice koji ne naručuje proizvode, već samo pregledava sadržaj stranice;

Kupac: osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje barem jednog proizvoda u internetskoj trgovini;

Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu;

Narudžba: obrazac „STUDIO SIAARH-a“ koji Kupac popunjava, pri čemu slijedi potrebne korake kako bi kupio proizvode koji se prodaju u internetskoj trgovini;

Prodavatelj: STUDIO SIAARH, obrt za proizvodnju, vl. Iva Kreković Fleiss i Sara Jurlin Šančić, OIB 48504215512, matični broj obrta (MBO): 97711314 ,sa sjedištem na adresi: Ilica 14, 10 000 Zagreb

Ugovor: ugovor na daljinu, odnosno ugovor sklopljen između obrta "STUDIO SIAARH i Kupca u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti obrta "STUDIO SIAARH" i Kupca na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (npr. Internet), u skladu s ovim Općim uvjetima koje Kupac izričito prihvaća te se isti smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

Izjava o ograničenju odgovornosti:

  • Korisnik i/ili Kupac potvrđuje da će koristiti internetsku stranicu isključivo na vlastitu odgovornost, da Prodavatelj nije odgovoran za ponašanje Korisnika i/ili Kupca te da Prodavatelj ne jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem ove internetske stranice.
  • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, uključujući bilo kakvu štetu na opremi Korisnika i/ili Kupca, a koja može nastati Korisniku i/ili Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.
  • Niti u kojem slučaju Prodavatelj, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internetske stranice, ili s njom povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.
  • Internetska stranica privremeno može biti nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava i/ili zbog problema više sile te Prodavatelj nije odgovoran za moguću nastalu štetu. Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.
  • Prodavatelj zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja internetske trgovine u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internetskoj stranici.
  • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba koja može sklopiti Ugovor. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu sklopiti njihovi zakonski zastupnici. U slučaja postupanja protivno ovoj odredbi, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za navedenu povredu.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda te ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. U slučaju eventualnog razlikovanja između fotografije proizvoda i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda niti osnovi za povrat proizvoda.

Uvjeti poslovanja

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine. Imamo mogućnost, da radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu otkažemo.

Slike i informacije o proizvodima

Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Odstupanja u površini, boji površina i  obliku koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako pridržana su i uobičajena odstupanja kod tonova boja, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

U slučaju takove pogreške, a osobito ukoliko cijena istaknuta na internetskim stranicama iz bilo kojeg razloga ne bi odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Trgovac će bez odgode obavijestiti Kupca o istoj, te mu omogućiti da isti otkaže  odnosno izmijeni narudžbu.

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana obavijesti Kupca o otkazu narudžbe.

Registracija korisnika i Narudžba proizvoda

Proizvodi se naručuju elektronskim putem.

Proizvod se naručuje putem košarice. Kada Kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom Potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima Trgovca te druge podatke sukladno Zakonu. Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

Nakon slanja potvrde o narudžbi Kupac može mijenjati narudžbu isključivo putem kontaktiranja Službe za kupce na mail: info@sexyplexy.com

Na webshopu Kupac može platiti svoju narudžbu klikom na „Kupi“. U košarici će tada vidjeti ukupan iznos kupovine (s uračunatim troškovima dodatnih usluga: dostave i uračunatim PDV-om).

Trgovac će isporučiti proizvode Kupcu u  naručenoj količini ako su isti na raspolaganju.

U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće izraditi, trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Jamstvo

Za sve proizvode vrijedi bezuvjetna garancija 6 mjeseci. Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati račun.

 

Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 07.04.2022. godine.