Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti na linku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Kupac može svoj prigovor podnijeti na linku ODR platforme ako naiđe na problem tijekom kupovine u internetskoj trgovini unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.)

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te ostalim primjenjivim propisima.