Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se zasebno iskazuju.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Na ovoj internetskoj stranici Prodavatelj nastoji osigurati točnost informacija te ažurnost prilikom promjena cijena proizvoda, međutim, uvijek postoji mogućnost nastanka greške. Eventualno nastale poteškoće nastojat ćemo ukloniti u najkraćem mogućem roku. U slučaju nastanka poteškoća koje bi utjecale na status narudžbe, svakako ćemo o tome obavijestiti Kupca bez odgađanja.

Promjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, a svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar internetske trgovine. U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Prodavatelj će omogućiti Kupcu odustajanje od kupnje, odnosno potvrdu nove, promijenjene cijene.